Kategori: Singapores ekonomi idag

80.248.231.213 Sites > lifeinsingapore.se > Singapores ekonomi idag
Singapores historia

Singapores historia

Singapores ekonomi idagSingapores ekonomi idag

Om SingaporeOm Singapore

Tidig historia

Den första gången Singapore nämns är unde rtidigt 200-tal i kinesiska skrifter. På 600-talet var ön Singapore en av utposterna i det så kallade Srivijaya-imperiet på Sumatra, vilket var en stormakt som blomstrat tack vare handelsnätverket längs hamnar och ständer runt de malajiska öarna. Öns ursprungliga namn var Temasek, vilket på javanesiska betyder havsstad.

Temasek var en betydande handelsstad i och med att de flesta handelsskepp mellan Ostasien och västerländska länder gick genom Malackasundet. Handelsmännen var ute efter lyxiga och exotiska varor så som sandelträ och kryddor. Man insåg att den livliga genomfarten innebar en stor ekonomisk fördel för härskarna på Sumatra och Malackahalvön och det var Srivijaya-imperiet som var först med att införa tull i området.

Det sägs att staden Singapura etablerades år 1299. Prins Sang Nila Utama av Sumatra ska ha jagat hjort och dylikt på en närliggande ö och han klättrade då högt upp på ett berg när han förföljde en hjort och sedan upp på en ännu högre sten när han inte längre kunde se sitt tänkta byte. Därifrån ska han ha sett ön Temasek och genast velat åka dit. Han hade lastat ett skepp och började resan då det blåste upp till storm på havet. Han tog beslutet att kasta allt överflödigt överbord men stormen fortsatte och de var på väg att gå under. Så prinsen kastade även sin krona över bord som ett offer till havet och genast ska stormen ha avtagit och de kunde i lugn och ro fortsätta sin färd fram till ön.

Väl framme på ön började prinsen och hans män jaga igen och denna gång såg han ett djur han aldrig tidigare sett, en best med rödbrun päls och svart nacke som snabbt försvann in bland träden vid en flod. Han fick sedan förklarat för sig att det han sett var ett lejon. Prinsen tog detta som ett gott omen och valde att börja bygga en stad på ön som skulle få namnet Singapura, vilket på sanskrit betyder lejonstaden. Senare bestämdes att hela ön skulle döpas om till Singapura.

Sang Nila Utama, senare även känd som Sri Teri Buana, dog år 1347 och efterträddes då av sin son Sri Wikrama Wira.

I slutet av 1300-talet blev Kungadömet indraget i ett krig mellan dåvarande Thailand (Siam) och Majapahit, ett kejsardöme på Java. Staden förstördes under kriget och ön blev ödelagd.

Mot slutet av 1700-talet blev Singapore intressant för britterna som under den tiden kolonialiserade Indien och ville utöka sin handel med Kina. År 1819 kom en man vid namn Thomas Stamford Ruffels från det brittiska Ostindiska kompaniet till ön och fick tillåtelse att bygga upp en handelsstation för handeln mellan britterna och Kina. Handelsstationen blev snabbt populär även för arabiska, europeiska, kinesiska, indiska, javanesiska och thailändska handelsmän som la till i hamnen på ön för att byta varor med varandra. Den lilla handelsstationen växte och blev en mycket framgångsrik frihamn med fri invandring. Detta lockade människor från framförallt Kina, Indien, Indonesien, Sri Lanka (då Ceylon) och Malackahalvön till Singapore för att dra nytta av de goda ekonomiska förutsättningarna den lilla frihamnen hade att erbjuda.

Britternas kolonialisering och nederlag

Det Ostindiska kompaniet bildade en administrativ enhet vid namn The Straits Settlement år 1826 för att man ville slå ihop Singapore, Penang och Malacka. Dessa tre områden styrdes då mer lokalt från brittiska kolonier i Indien. Under 1932 hade Singapore blivit huvudbosättningen bland dessa tre bosättningar och ön var en mycket viktig militärbas och handelsplats längs handelsrutterna till och från Kina.

Britterna miste sitt handelsavtal med Kina ungefär tio år senare och då minskade intresset för Singapore. Men folk fortsatte bosätta sig där, framförallt kineser. Däremot blev de europeiska handelsmännen på ön frustrerade över den oordning som trädde fram efter att britterna slutat styra ön. Men då ön fortfarande var en brittisk koloni beslutades det år 1867 att ön skulle falla in direkt under styret i London, England istället för de brittiska kolonierna i Indien.

Handeln på ön tog fart igen år 1869 då Suezkanalen öppnades och skepp från Europa började strömma in i området för att byta till sig exotiska varor. Singapores strategiska placering vid Malackasundet gjorde att många handelsfartyg gick i hamn där. Många stora banker etablerade sig på ön och gjorde den ännu mer attraktiv för människor att bosätta sig där.

Vid 1900-talets början var Singapore regionens finansiella och kommersiella centrum. Men med den tilltagande ekonomin blev fördelningen av de ekonomiska framgångarna ojämn och orättvis.

År 1929 drabbades hela världen av den stora depressionen och Singapore drabbades hårt. Den fria invandringen upphörde och man införde kvotering av kinesiska män. Däremot fanns inga restriktioner mot kvinnor, vilket ledde till att nya familjer började skapas och en naturlig befolkningstillväxt tog fart.

Under andra världskriget attackerades Singapore av Japan. De japanska styrkorna kom in i landet från norr, vilket chockade de brittiska arméerna på plats som hade förväntat sig en attack från havet i söder. Trots att britterna hade 85.000 soldater på plats kunde de inte stå emot japanernas styrkor på cirka 30.000 män. De flesta av de brittiska soldaterna var nyrekryterade lokalbor som saknade både erfarenhet och utrustning medan majoriteten av de japanska soldaterna var veteraner som tidigare utkämpat krig i Kina och Indokina. När ungefär hälften av de brittiska arméerna hade utplånats fick de retirera till stadens centrum som ett sista försök att stå emot japanernas attacker. Japanerna hade lyckats få in stridsvagnar på ön och britterna hade inget att sätta emot det.

Britterna gav upp den 15:e februari 1942 efter att de inte kunnat stå emot japanernas attacker från både land och luften. Detta i kombination med brist på mat och ammunition gjorde situationen för svår för dem.

Efter andra världskriget

När andra världskriget tagit slut och de allierade vunnit återlämnade japanerna Singapore till den brittiska militären, som sedan styrde över ön till 1946 då Singapore blev en brittisk kronkoloni, vilket fråntog militären dess rättigheter att styra över ön. Men singaporianernas tillit till det brittiska styret hade minskat avsevärt.

År 1959 beslutades det att Singapore skulle få inre självstyre och vid det första valet om en ny författning fick det då vänsterpolitiska partiet Folkets aktionsparti (PAP) 43 av 51 platser och bildade då en regering med Lee Kuan Yew, partiledaren, som premiärminister.

Den nybildade regeringen lade fokus på att försöka bli mindre beroende av handel och anlade då ett stort industriområde och lockade stora företag och investerare med låga skatter. Regeringen var framförallt ute efter att locka arbetskraftsintensiv industri för att minska den stora arbetslösheten på ön och för att dra in pengar som senare kunde användas till utbildning och bostäder.

För att utöka hemmamarknaden föreslog PAP en sammanslagning med Malaysia, också för att förhindra att kommunistiska krafter inom partiet tog över för mycket. Vid en folkomröstning röstade man för att gå med i den Malajiska federationen. De gick då med men snart uppstod problem med den federaliska regeringen i den Malajiska federationen. Man anklagade varandra för att lägga sig i varandras beslut och angelägenheter vilket ledde till bråk mellan malajer och kineser i Singapore. Det slutade med att man gick ur den Malajiska federationen och fick, officiellt mot regeringens vilja, den 9:e augusti 1965 bilda en självständig republik.

Yusof Bin Ishak blev president medan Lee Kuan Yew behöll sin post som premiärminister.

Singapore stod då som en självständig nation med en liten hemmamarknad, utan naturresurser och med etniska och politiska motsättningar.

Regeringen gjorde vad de kunde för att bilda en nationell identitet genom att integrera folkgrupper i bostadsområden och i skolorna samtidigt som man försökte locka utländska investerare med förmånliga villkor.

Uppbyggnaden av landets ekonomi

Medan Singapore stod inför en stor omställning i och med självständigheten gick världsekonomin spikrakt uppåt, vilket gjorde att Singapore industrialiserades rekordsnabbt och sågs sedan som ett ekonomiskt under. Landet blev snabbt det finansiella centrum både regionalt och internationellt som det är idag.

Trots att Singapore inte haft många naturtillgångar är de idag en industrination med hjälp av välutbildade arbetare, en välplanerad infrastruktur, ett effektivt ekonomiskt styre och framförallt sitt geografiska läge och naturliga djuphavshamn.

De är alltså i princip helt utan naturtillgångar då ön är mindre än Öland. Det enda man har är lite granit och sand. Man måste till och med importera vatten för att befolkningen ska överleva. Den energi man haft på ön har drivits av olja som man importerat. Men sedan början på 1990-talet har man satsat mer och mer på naturgas som huvudsaklig energikälla för hela landet.

Singapore har även blivit ett lämpligt centrum för oljeraffinering och handel i och med de lokala tillgångarna på olja.

År 1996 slutade Singapore ses som en utvecklingsstat efter att många multinationella företag etablerat sig i landet. Man hade även satsat hårt på servicenäringen och utvecklat handeln, transporter inom landet och framförallt turism sedan början av 1990-talet.

Singapores ekonomi idag

Idag ses Singapore som Sydostasiens ledande finanscenter. Man är dock väldigt beroende av utrikeshandel då Singapore fungerar som ett handelscenter där majoriteten av varorna är tillverkade i andra länder och enbart passerar Singapore på vägen till köparen.

Tidigt under 2010-talet var Singapore världens snabbast växande ekonomi då man noterade en tillväxt på 19,3 procent under årets andra kvartal jämfört med föregående år då många länder redovisade sin BNP-utveckling för den aktuella tiden. Man slog till och med Kina som enbart redovisat en tillväxt på 10,3 procent.

Man har satsat hårt på att utveckla nano- och bioteknologi samt den farmaceutiska industrin där man möter konkurrensen från omvärlden och är världsledande inom områdena i och med att Singapores lagstiftning är väldigt liberal när det kommer till forskning av till exempel kloning och stamceller.

En stor del av landets ekonomi kommer från turismen och har på senare tid blivit ett mycket populärt resmål. Många turister dras till landets kulturella mångfald som avspeglar mer än 200 års historia av brittisk kolonialisering och sedan invandring från indiska, malajiska, kinesiska, arabiska och euroasiatiska grupper.

Ett populärt turistområde är Orchard Road-distriktet som är fullt av shoppingcentrum och hotell.

Andra populära turistmål är Sentosaön och Singapore zoo. För att ytterligare öka turismen byggdes två casinon år 2005.

Allmän fakta om Singapore

Singapore är ett land som består av en huvudö och cirka 60 omkringliggande småöar söder om Malaysia. Landets huvudstad heter Singapore och utgör majoriteten av ytan på huvudön. Hela landets totala landyta är 697 kvadratkilometer. Öns gränser består främst av byggda hamnar och träskdräneringar. Singapore befolkas av ungefär 5,7 miljoner människor, majoriteten har kinesiskt ursprung men man försöker skapa en nationell identitet och ett multietniskt samhälle är något som uppmuntras.

Man talar främst engelska, malajiska, kinesiska och tamil i Singapore. Majoriteten av lokalinvånarna talar malajiska.

Landets regering arbetar för harmoni mellan olika trosanhängare och man uppmuntrar olika religioner så länge de inte utmanar staten. Man försöker trots det främja konfucianismen, en kinesisk vishetslära, och dess positiva ledord så som flit och lydnad snarare än det västerländska inflytandet som regeringen anser vara för individualistiskt och odisciplinerat. Den största religionen i landet är buddhism.

På pappret är Singapore en parlamentarisk demokrati men Folkets aktionsparti (People’s action party/PAP) har regerat landet sedan 1950-talet med premiärministern i spetsen. De har ett stort inflytande över landets politiska system men också över massmedia och internet. Landets president blev direktvald efter att en grundlagsändring från 1993 trätt i kraft, men trots detta är presidentens makt väldigt begränsad.

Singapore har väldigt stränga lagar vilket lett till att landet är väldigt rent och välordnat. Deras narkotikalagar är bland de strängaste i världen då man kan få dödsstraff om man försöker smuggla 15 gram eller mer av till exempel heroin. På senaste tiden har man även avrättat utlänningar och turister som hittats med narkotika på sig eller som försökt smuggla in narkotika i landet.

Det är även olagligt att ta med tuggummi in i landet och det är strängt förbjudet att spotta på gatorna.

Att bo i Singapore

Livskvaliteten i Singapore är mycket hög jämfört med närliggande länder och det är det enda land från tropikerna som tagit sig in på olika topplistor för högst livskvalitet i världen. Detta beror på att landet är ett av världens rikaste och man har en väldigt låg kriminalitet till följd av de stränga lagarna.

Då Singapore är en väldigt liten ö bor många tätt inpå varandra i höga lägenhetshus. Man får en storstadskänsla utan att staden är alltför stor och det är alltid nära till vattnet oavsett var på ön man befinner sig.

En sjättedel av befolkningen tjänar cirka 1 miljon dollar per år så det är ett väldigt rikt land med många rika människor. Detta har också lett till att det mesta i landet är väldigt dyrt. Framförallt bilar är väldigt dyra att köpa och även matvaror i supermarkets är dyra då i princip allt är importerat från andra länder.

Medellivslängden i landet är ungefär samma som i Sverige, runt 83 år, vilket är betydligt högre än i grannländerna. Man har även statligt subventionerad sjukvård som tillhör Sydostasiens främsta och även en väl utbyggd privatsjukvård, i synnerhet den primära sjukvården. Landet har ett av väldens lägsta spädbarnsdödligheter.

Vill du veta mer eller om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss här.

Allt om SingaporeAllt om Singapore

Spara pengar till Singaporeresan

Singapore är en populär destination att resa till. Men att resa kostar en hel del pengar och är något som många behöver spara till för att få råd med. Är du en av dem som drömmer om att åka till Singapore men inte har pengarna får du nedan tips på hur du kan tjäna extra slantar och spara dem till en resa.

Sälj äkta guld

En sak som du kan göra för att få råd att resa är att gå igenom dina smycken och sälja smycken av äkta guld till de företag som köper upp det. Att sälja äkta guld eller silver är enkelt då det enda du behöver göra är att beställa hem ett brev från Diamantbrev som du får hem och därefter skickar du tillbaka brevet med dina smycken till företaget. Det är helt kostnadsfritt att beställa hem ett guldbrev och du förbinder dig inte till något. När du skickar in brevet och företaget har tagit emot det får du ett prisförslag på hur mycket du kan få betalt för smycket. Därefter kan du välja huruvida du vill acceptera erbjudanden eller inte. Om du väljer att acceptera erbjudandet landar pengarna på ditt bankkonto efter ett par dagar beroende på banköverföringen. Sedan kan du spara pengarna och få råd med resan till Singapore. Det är olika hur mycket du får betalt beroende på hur mycket guld smycket innehåller. Men i regel kan du få bra betalt för dina smycken och det kan vara värt att överväga ifall du är i behov av pengar och inte använder dina smycken så ofta.

Kommunikationer i Singapore

När du ska besöka Singapore kanske du undrar hur man bäst tar sig runt i staden. Singapore har ett MRT-system, vilket står för ”Mass Rapid Transit”. Många populära attraktioner ligger nära MRT-stationerna. I Singapore kan du också ta dig fram med buss, taxi, cykel och egen bil.

För den som vill resa i stil kan det vara bra att välja en pålitlig och snygg bil. Många frågar sig Vilken är den bästa BMW?, eller den bästa modellen inom andra bilmärken. Du kan enkelt hitta svaret på frågan ”Vilken är den bästa BMW?” hos Holmgrens bil, där du kan filtrera och sortera sökresultaten.

Ta dig runt i Singapore

I Singapore kan du upptäcka ett möte mellan Europa och Asien, samt gamla och nya attraktioner. Här finns också spännande shopping och utsökt mat. Singapore passar bra att besöka med dina föräldrar, kompisar eller kärestan. En viktig sak att känna till är att det är förbjudet att ta med sig tuggummi till Singapore, såvida du inte har recept från läkare. Singapore har billig och bra kollektivtrafik och du kan även gå till många attraktioner, beroende på var du väljer att bo under ditt besök.

Buss och tunnelbana

Bussarnas tidtabeller i Singapore stämmer inte alltid, så det kan ibland vara läge att bara gå och ställa sig ute på en busshållplats. Se gärna till att vara ute i god tid så du har lite marginal. Hållplatserna har sällan några röstmeddelanden eller någon tavla som visar nästa hållplats. Bussarna kör också fort, så det är viktigt att hålla i sig för att undvika att falla ner. Busschaufförerna är ofta mycket trevliga i Singapore och brukar vänta på resenärer som springer för att hinna kliva på.

MRT är Singapores tunnelbanesystem, där både tåg och tunnelbanestationer är rena och det är bra skyltat. Liksom i Stockholm kan tunnelbanan vara full av folk i rusningstid, men folk är ändå lugna och det är en låg ljudnivå på stationerna. En del svenskar som besökt Singapore har upplevt att det tar ganska lång tid att resa med tunnelbanan i jämförelse med bussen. Detta beror på att det kan krävas många byten för att ta sig från en punkt till en annan. Det är inte helt ovanligt att behöva byta tre gånger.

Taxi och gatuvandring

Att resa med taxi i Singapore är mycket billigt i jämförelse med Sverige. Taxichaufförerna är pratglada och trevliga. Det är dock dåligt med cykelvägar inne i city, och många lokalbor tycker det är okej att cykla på trottoarerna. Därför kan det vara bra att som fotgängare hålla koll både bakåt och framåt när du turistar på Singapores gator. Det är belagt med böter att gå över gator utan att korsa ett övergångsställe, men du kan behöva gå långt för att hitta ett sådant.

Köra och skaffa bil i Singapore

Om du ska bo eller semestra i Singapore kan det vara skönt att ha en bil, även om du bara ska vara där några dagar. Det är en stor stad och det kan annars ta tid att ta sig från den ena platsen till den andra. Ska du bara vara borta några dagar är det smidigast att hyra en bil på plats. Det finns flera stora hyrbilsfirmor som kan ge dig ett bra erbjudande. Var särskilt uppmärksam i rusningstrafik då det kan vara väldigt hetsigt i trafiken. Speciellt om du inte har någon vana att köra i så stora städer sedan tidigare. Var också ute i god tid när du ska boka din hyrbil så du inte står utan när det väl är dags.

Ta med sig en egen bil

Ska du bo i Singapore under en längre tid kan det vara värt att kolla upp hur svårt det är att ta med sig sin egen bil. Du kan till exempel hitta en fin begagnad bil hos riddermarkbil.se och ta med den ner till Singapore. Tänk på att välja en bil som uppfyller kraven för det liv du ska leva i Singapore. Något som du måste vara medveten om är att det är vänstertrafik i landet. Det kan vara väldigt ovant för en som endast har kört på högersidan. Du måste tänka tvärt emot vad du är van vid. Tänk också på att Singapore är ett av de dyraste länderna i världen. Du måste alltså fråga dig själv om det är värt pengarna att försöka ta med dig en egen bil in i landet.

Väl utbyggd kollektivtrafik

Om du upplever att det är alldeles för mycket krångel med att ta med dig din egen bil till Singapore finns det andra lösningar. Kollektivtrafiken är välutbyggd i Singapore och du kan utnyttja den varje gång du måste ta dig någonstans. Sedan har du även möjlighet att åka taxi, även om det är ett lite dyrare alternativ. När du ska på lite längre utflykter kan du hyra en bil under dessa dagar. Då slipper du också tänka på saker som att hyra parkeringsplats eller garage under en längre tid. Skulle det visa sig att du behöver en bil senare kan du kolla på att köpa en när du är på plats. Det brukar dock bara vara aktuellt om du ska bo där flera år.

Bostad och arbete i Singapore

Singapore är ett spännande land med god ekonomi och vill man flytta till Singapore, behöver man en trygg bostad och ett arbete för att klara sig bra. Precis som i de alla flesta länder har Singapore lägenheter som man kan hyra genom hyresvärdar, eller att man kan köpa lägenheter och hus genom en rad olika mäklare.

Att köpa hus eller lägenhet i Sverige och utomlands

Det kan finnas fler orsaker till varför man vill köpa en bostad i Sverige eller utomlands som i Singapore eller annat land. En del personer vill köpa en lägenhet utanför Sverige för att ha en semesterbostad att komma till istället för att ständigt hyra hotell. Andra kanske hellre vill flytta permanent från Sverige för att starta ett nytt liv, eller kan ha fått ett arbete utomlands och behöver flytta för en längre period eller permanent. Ska man köpa bostad i Sverige i form av hus, eller lägenhet eller utomlands, kan man behöva ha bra alternativ att välja på. På den smarta hemsidan boneo.se kan man finna allt samlat under ett och samma tak för olika bostadsformer som hus och lägenheter, stora gårdar, tomter och skogsmark. Fördelen är att man även kan värdera sin bostad, samt finna både äldre bostäder eller nyproduktion i Sverige eller utomlands. Ska man flytta till Singapore eller annat spännande land, finns det smarta tips när man köper hus utomlands som kan vara bra att veta om innan man slår till med ett husköp. Köper man ett hus i Singapore, kostar det mer än i Sverige, men Singapore har också mycket högre löner jämfört med Sverige.

Att bo och arbeta i Singapore

Att bosätta sig i metropolen Singapore kan vara en stor omställning men då är det också viktigt att ha ett arbete där om detta krävs för en försörjning. Enligt rankning räknas landet till ett av världens bästa länder och Singapore är en eftertraktad stad för arbete enligt statistik från år 2020. Singapore har en mycket god ekonomi och man har stora förutsättningar för att få jobb där om man jämför med många andra länder. För att man ska kunna bo och leva i Singapore, behöver man ha en inkomst på cirka 33 000 kronor efter skatt. Men då medellönen ligger bra till på runt 27 000 kronor efter skatt i Singapore, kan man med god planering ändå klara sig bra. Bor man fler i ett hushåll, kan man till exempel dela på kostnaderna. Det man ska tänka på är att det kostar lite mer att bo i Singapore och en legenhet mer ett rum och kök i city, kan kosta runt 19 000 kronor i månadshyra. Bor man i hyresrätt i utkanten av city, kostar en lägenhet med ett rum och kök runt 12 000 kronor. Lägenheter med tre rum och kök går på runt från 20 000 kronor upp till 30 000 kronor. Hur mycket man betalar för boendet, beror både på läge och standard i det populära landet Singapore.

Så får du råd med drömresan till Singapore

Singapore är en drömdestination för många. Det är en modern asiatisk metropol där olika kulturer, språk och nationaliteter förenas. Många som besöker staden brukar säga att det känns som att resa till flera asiatiska länder på en och samma gång. För att få råd med resan kan du behöva ta ett lån samt göra upp en budget. Här kan du läsa mer om hur du kan låna pengar till resan till Singapore.

Låna pengar

Att låna pengar till en resa är inget ovanligt utan det finns många långivare som beviljar lån för semesterresor. Kanske behöver du låna en del av resekostnaden för att ha möjligt att åka iväg eller för att täcka en oförutsedd utgift under resans gång? Hos Lånakuten kan du ansöka om ett snabblån. Det är ett mindre lån med en kort återbetalningstid, ofta inte mer än 30 dagar. Den här typen av lån erbjuds av många olika långivare och på Lånakuten kan du jämföra cirka 60 olika långivare. Ofta betalas lånet ut direkt vilket är bra om du behöver täcka en oförutsedd kostnad.

Det gäller dock att komma ihåg att snabblån är utformade för att de ska betalas inom en kort tid. De passar till exempel om du vet att du kommer att få lön eller på annat sätt ha möjlighet att betala tillbaka lånet inom den angivna tiden. Om du inte kan betala tillbaka riskerar du en betalningsanmärkning. Snabblånet är framför allt bra om du endast behöver låna en liten summa för att möjliggöra Singaporeresan.

Gör upp en budget

Hur mycket en resa till Singapore kostar beror på många olika faktorer, exempelvis hur länge du tänker vara där, var du ska bo, utflykter och annat. Med flyg, middagar, taxi och upplevelser finns det många utgifter att hålla koll på. Gör upp en budget för att få en bättre idé om vad din Singaporeresa kommer att kosta.

Förbered flytten till Singapore

Att flytta utomlands kan vara en väldigt spännande och lärorik tid i livet. Speciellt om du flyttar till ett land som är helt olikt Sverige när det gäller traditioner, miljö, språk, levnadssätt och tankesätt. En plats som har allt det där är just Singapore. Att flytta till högteknologiska Singapore kan vara ett äventyr du bär med dig och håller kärt hela livet. Du kanske till och med bor kvar där för alltid.

Viktiga förberedelser

Inför din flytt måste du se till att du organiserar och sorterar allt du har och äger så att du kan bestämma vad du ska ta med, vad som ska slängas, vad som ska säljas och vad som ska förvaras någonstans. När du flyttar till Singapore kan du såklart inte få med allt på ett flygplan men det går att skicka över en container eller liknande om du behöver ta med mycket. Annars kan det vara skönt med en ny start och lämna det mesta av ditt gamla liv hemma. Steg nummer ett är att sälja ditt boende och för att underlätta för dig när du väl ska flytta ut kan du beställa flyttstädning av Qleano så att du själv inte behöver tänka på det eller oroa dig för att det inte ska bli bra eller klart i tid. De hjälper dig med allt så att du kan slappna av och fokusera på nästa steg, alltså flytten utomlands.

Flytta till Singapore

Oavsett vilken anledning du har för din flytt så är det alltid bra att först kolla upp hur saker och ting fungerar i Singapore. Till exempel olika lagar och regler i Singapore för att försäkra dig om att du inte råkar bryta någon lag av misstag för att du inte är påläst. Ta även reda på vilka traditioner som finns där och vad som anses respektlöst eftersom det kan vara stora skillnader mellan olika länder. Andra saker som är bra att göra innan en utlandsflytt är att lära dig lite av språket som pratas i landet du flyttar till, framförallt hälsningsfraser och några vardagsfraser så att du visar att du är villig att anpassa dig efter dem. Singapore har fyra officiella språk: engelska, malajiska, tamil och mandarin. När du sedan väl har flyttat är det vanligt att du kan känna dig ensam eftersom du kommit till ett nytt land där du nästan inte känner någon. För att se till att du ändå känner dig trygg finns några tips du kan följa. Se till att skapa dig ett hem där du känner dig bekväm, var modig och våga ge dig ut i sociala sammanhang, prata mycket med vänner och familj över telefonen och försök hitta nya vänner att umgås med i Singapore är några bra tips för att komma igång.

Res till Singapore under renoveringen

Att resa till Singapore för att du behöver renovera i ditt hem är en anledning så god som någon att få ett miljöombyte, uppleva kulturen och få en välförtjänt semester. Om du tycker att det låter härligt är det här inlägget för dig. I det här inlägget kommer du att få några tips kring renovering och att resa.

 

Renovering

Många som besitter kunskapen och erfarenheten väljer att renovera sina hem på egen hand. Men om du känner att du vill komma bort från allt renoveringskaos ska du överväga att anlita någon som hjälper dig med renoveringen. Om du till exempel behöver hjälp med att lägga nytt tak kan du anlita en takläggare för att få taket gjort under tiden du är borta. Oavsett inom vilket område du behöver hjälp med din renovering finns det många bra företag och firmor du kan anlita som tar hand om renoveringen av ditt hem under tiden du är på semester i exempelvis Singapore.

Fördelarna

Det finns många fördelar med att renovera i hemmet under tiden du, eller ni är bortresta. I den här delen tänkte vi gå igenom några av de största fördelarna med renovera under semestern.

Proffs

När du anlitar en firma som har goda kundrecensioner kan du vara säker på att jobbet med renoveringen blir gjort under tiden du är bortrest. De allra flesta företag har utbildad personal som dessutom har en lång erfarenhet av det yrke de har. De är proffs på det de gör och du kan vara säker på att du kommer hem till ett välgjort jobb.

Oljud

En annan anledning till varför man kan vilja åka iväg under renoveringen är för dess oljud. Renovering innebär många gånger en hel del oljud som annars kan störa din och familjens ro. För att slippa allt detta ska du därför överväga att fly undan fältet och få en bra avkoppling istället för att få huvudvärk av alla oljud. När du är på semester är du långt bort från renoveringen och alla dess oljud, vilket kan bespara dig en hel del huvudvärk och stress.

Slippa spring

När du renoverar ditt hem blir det en arbetsplats för de du har valt att anlita. Det betyder att de som arbetar med renoveringen kommer och går, vilket i sin tur leder till en hel del spring. För att slippa allt spring ska du fly fältet och låta de du anlitat arbeta ifred utan att du blir störd.

Inspiration och arkitektur från Singapore

Har du bestämt dig för att designa ett hus? Eller kanske inreda ett rum efter ditt favoritland? Det är då möjligt att hitta inspiration i stort sett överallt. Varför inte blanda olika stilar med varandra? Skulle Singapore vara drömlandet för dig kommer här lite kort information om ett hus i landet som kombinerar makalös utsikt med en banbrytande arkitektur.

Bridge House

Guz Wilkinson bestämde sig på mitten av 90-talet att segla österut. Båten valde att ge upp när han nådde Singapore och han valde då att stanna i landet. Wilkinson är idag en rätt välkänd arkitekt som arbetar i Singapore, men även Australien samt Nya Zeeland. En av Wilkinsons främsta inspirationskällor är naturen, vilket är något som du alltid kommer se i arkitekturen. Antingen genom fantastiska detaljer, som en swimmingpool som har glasvägg, eller en trädgård uppe på taket. Det syns även genom vilken plats han väljer att bygga på.

En av de mest kända byggnaderna han designat är Bridge House i Singapore. Huset har en fantastisk utsikt och ligger väldigt nära hamnen. Wilkinson valde att bygga huset nära vattnet så det skulle kunna spela huvudrollen för det hela. Skulle du befinna dig i Singapore och leta efter sevärdheter bör du ta en promenad, eller tur, förbi huset. Det är verkligen något du måste se för att förstå hur vackert det är.

Inspiration från Singapore

Förutom den trevliga arkitekturen kan du självklart hitta mer inspiration från Singapore. Eftersom landet ligger i Sydostasien består inredningen mycket av just asiatiska stilar. Skulle du vilja inreda ditt hem med detaljer från landet kan du prata med en tapetserare i Stockholm, de kan då hjälpa dig hitta vad som passar för dina väggar. Ett tips på vad du kan tänka på för att hitta en stil som påminner om Singapore är varma färgpaletter, blågråa färger brukar vara en favorit för många. Försök sedan hitta en bra balans mellan funktionalitet, stil och komfort.

Om du känner dig helt förvirrad, och inte har besökt Singapore, finns det bilder. Du kan hitta väldigt bra inspiration från att endast leta efter fina bilder på vad landet har att erbjuda.

Att se och göra i spännande Singapore!

Republiken Singapore är Sydostasiens minsta land men ett rikt land med ett ledande finanscentrum och en välutvecklad industri. Singapore har många spännande och exotiska platser som är värda att besöka, samt roliga aktiviteter.

 

Sevärdheter och restauranger i Singapore

Singapore är en modern metropol med pulserande stadsliv och stort utbud av restauranger och sevärdheter! Vill man få bra tips på sevärdheter och platser som är måsten i Singapore finns det massor att välja på. I Gardens by the Bay som ligger vid Tunnelbanestation CE1, möts man av en futuristisk park likt tagen ur en science fiction-film, med två upplysta, jättelika och kupolformade nedkylda växthus, samt enorma strukturer som påminner om stora, upplysta fantasyträd. De två växthusen har antingen torrt eller tropiska klimat med inomhusberg och forsande vattenfall. Ska man äta gott, kan man besöka Maxwell Road Hawker Centre som finns i så gott som alla kvarter med grillat, inhemsk mat eller till exempel malaysiska rätter. Att öppna företag i Singapore kan kosta en hel del, men vill man till exempel öppna ett i Sverige, kan man behöva ta ett fördelaktigt företagslån med bra ränta och god support som leasing eller checkhantering. Andra häftiga platser att besöka är bland annat Marina Bay Sands, nöjesdistriktet Clarke Quay, Singapore Zoo eller Singapores skyline, ett enormt hjul med sittplatser 165 meter upp i luften! Det finns en mängd andra unika platser att se och uppleva och väl värda ett besök.

Unika fakta om Singapore

Singapore har ett välutvecklat samhälle och bra infrastruktur. En intressant fakta är att Singapore har många mattetalanger och Sverige skulle kunna använda sig av Singapores sätt att lära ut som ett föredöme och inspiration. Singapore är även världskänt för sina arkitektoniska underverk som med sina unika strukturer inte går att beskåda i någon annan del av världen. I Singapore bor det kineser, malajer och indier och man möts ofta med artig och trevlig gästvänlighet.